Det er en pågående meningsutveksling om dette temaet. For egen del, er dette en høyst aktuell problemstilling i og med at alderen nærmer seg nitti.

I den framtidige helsestrukturen hvor ønsket om at flest mulig eldre skal kunne bli boende hjemme, og de digitale løsningene påvirker oss mer og mer, vil det kreve et enda større engasjement og kunnskapsnivå blant oss eldre. Spørsmålet da, er hvordan vi eldre skal klare å henge med på denne utviklingen?

Dessverre er ikke alle prisgitt gode hjelpere som kan bistå oss. Resultatet vil da bli, at mange ikke vil være i stand til å henge med på denne digitale galoppen, og derved i verste fall falle ut av samfunnet.