Stine Therese Myhrvold er en Gjøvikbasert sanger, og hun er ofte til stede ved eldresentre. Stine har videre erfaring knyttet til omsorgsboliger.

Ute på eldresentre, har Stine har lagt merke til at eldre ofte møtes med utsagn som: «Vi har ikke tid til å hjelpe deg nå, vi tar det senere.»

Et annet utsagn kan være: «Vi har noe andre viktige ting vi må gjøre nå. Du må vente.» Stine er klar over de store utfordringene knyttet til ressurser innen helse og omsorg. Likevel er hun opptatt av hvordan vi bør kommunisere et budskap.

– Jeg har lagt merke til at det er noen uttrykk som går igjen når eldre henvender seg til travle pleiere. Når et spørsmål om hjelp må avslås, er det viktig å ordlegge seg på en måte som ivaretar den enkelte.

Hun legger til at brukere kan ellers oppleve situasjonen som sårende. , og at hun tror eldre og beboere i omsorgsboliger ofte føler seg lite sett.

– De som jobber i helsevesenet unnlater innimellom å se hele mennesket. Ofte er fokus rettet mot helse, sykdom eller diagnose. Hvis brukeren i en omsorgsbolig, eksempelvis, ønsker å prøve seg på en ny aktivitet, vil svaret ofte bli nei. Dette fordi hjelperne fokuserer på den enkeltes utfordringer. Dette vil igjen kunne begrense den enkeltes muligheter for utfoldelse, og hindre kreativ tenkning knyttet til å finne alternative løsninger, sier hun.