Gå til sidens hovedinnhold

Elbiler og elektrisk strøm

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Sist uke hadde Jørgen Erik Galtestad i Elbilforeningen et innlegg i avisen om elbiler. Han skriver at «Globalt er CO2 viktig for klimaet». Det har jeg absolutt ingen vanskeligheter med å slutte meg til. Tvert imot. Annerledes er det med det han sier om at «I alle punkter har vi (Elbilforeningen - min tilføyelse) belegg for innholdet i eksterne referanser.» Den har jeg vanskeligheter med å sluke.

Det er riktig at elbiltroende skriver mye om det de hevder er fordeler ved elbiler når det gjelder energi og klimagassutslipp. I elbilmenigheten er det sikkert styrkende for de troende og deres fellesskap. Men det teknisk faglige innholdet i mange av påstandene er mer enn tvilsomme.

Jeg finner det naturlig å begynne med Norge. Den norske overskuddsstrømmen eksporteres til naboer. Der har den akkurat samme funksjon som deres egenproduserte fornybare strøm. Den reduserer deres behov for fossilstrøm, og dermed deres klimagassutslipp. Denne klimagassreduserende effekten blir borte når vi i stedet velger å bruke overskuddsstrømmen til å kjøre elbil med i Norge. Men denne effekten utgjør debet i klimagassregnestykket omkring skiftet av strømanvendelsen. Å utelate debet i det regnestykket, er det samme som å utelate debet i et økonomisk regnskap, og vise fram bare kredit. Det er ren jukseregning.

 

Les også

Kun 2,3 prosent av bilene i Gjøvik er elektriske

Et meget underlig postulat er også ute og går om at strømsammensetningen ved økt strømforbruk vil bli akkurat den samme som de enkelte lands strømsammensetningen før det økte forbruket startet. Den tekniske konsekvensen av det, er at når strømforbruk øker må kraftverkene i systemet, fossilkraftverk, fornybarkraftverk og atomkraftverk, alle produsere prosentvis like mye mer. Bare slik ville strømsammensetningen kunne holde seg uforandret. Økt forbruk kan imidlertid ikke styre økninger i strømproduksjonen i enkeltkraftverkene på den måten. Postulatet er derfor veldig feil.

Riktig forklaring er at kraftmiks endrer seg med forbruk. Og riktig spørsmål å stille, er hvem i strømforsyningen som kan produsere strøm til det nye forbruket. I en strømforsyning med fossilkraft, som den Norge også er så tett knyttet til, vil fornybarkraftverkene og atomkraftverkene produsere etter evne. Det er vind, vær, produksjonskapasitet, og tilgang på biobrensler, som bestemmer hva de kan yte. Fossilkraftverkene må produsere differensen mellom forbruket og det fornybar- og atomkraftverkene kan bidra med. Det betyr naturligvis strøm til økt forbruk til elbiler også.

Et meget stort problem har liten oppmerksomhet i dag. Verdens elektrisitetsforsyning består av to tredeler fossilkraft, og mengde ny kullkraft øker raskere enn mengde ny fornybarkraft. I mitt siste innlegg i avisen brukte jeg Tyskland som eksempel. Jeg viste til at full elektrifisering av transport der vil kreve at produksjonen av elektrisk strøm øker med omkring 50 prosent. Samtidig inneholder dagens strømforsyning allerede 50 prosent fossilstrøm. For at Tyskland skal kunne gjennomføre full elektrifisering av transport og så få en strømforsyning uten klimagassutslipp, vil Tyskland måtte øke sin produksjon av ny fornybar- og atomkraft med om lag like mye som Tysklands hele strømproduksjon i dag. At det vil kunne skje raskt med dagens tempo i bygging av ny fornybarkraft, er i alle fall utelukket.

Det dette forteller oss, er at verden ikke har elektrisk strøm til å elektrifisere transport i dag. Å prøve å presse inn mye strøm til elbiler i verdens meget fossilavhengige strømforsyning, har to effekter. Det vil både øke behovet for fossilstrøm underveis, og det vil forlenge tiden før fossilkraften er ute av strømforsyningen.

Den klimavennlige, og aller raskeste, måten å gjøre dette på, er først å gjøre strømforsyningen i de sammenknyttede nettene landene er deler av, fri for klimagassutslipp. Når det er gjort, kan vi begynne å elektrifisere transport i samme tempo som det skaffes ny fornybar strøm. Først da vil elbilene kunne betegnes som nullutslippskjøretøy.

Kommentarer til denne saken