Gå til sidens hovedinnhold

Elbilentusiastene og Elbilforeningen lever i en drømmeverden milevidt fra de besværlige tekniske realiteters verden

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jeg ser at Jørgen Galtestad i Elbilforeningen igjen legger fram stolpediagram over elbilers klimagassutslipp med utgangspunkt i dagens strømsammensetning (kraftmiks) i en del land. Tesen som ligger bak at samme strømsammensetning skal gjelde nytt strømforbruk også, beror på en alvorlig teknisk misoppfatning. Her ser jeg litt nærmere på økte strømbehov.

Aller først er det nødvendig å ha helt klart for seg at enhver kilowattime som forbrukes til et eller annet formål, må produseres i ett eller annet kraftverk. Det gjelder også for elbiler. En elbil er ikke en perpetuum mobile som går på strøm som ikke trenger å bli produsert.

Det andre meget enkle faktum som det er nødvendig å ha klart for seg, er at svært mange elbiler til sammen bruker svært mye elektrisk strøm. Er ikke det helt forstått, er det veldig lett å havne i samme felle som fattigkona i folkeeventyret som sanket kvist til sin matlaging og sa: «Bærer jeg den, så bærer jeg den», og så videre. Allerede i folkeeventyret ble det klarlagt at den måten å tenke på ikke fungerer. Derfor er det nødvendig å se nærmere på hvor mye mer strøm elbilene vil kreve, og vurdere konsekvensene på produksjonssiden ut fra det.

I Norge er det beregnet at full elektrifisering av personbilene alene, vil kreve 8 TWh strøm i året. Det vil si 7 prosent av Norges strømforbruk i dag. Personbilene bruker om lag en tredel av oljen som går til transport. Det betyr at full elektrifisering av transport i Norge vil kreve en økning på et sted mellom 20 og 25 prosent av dagens strømforbruk.

Norge ligger på Europa-toppen i strømforbruk. Vi bruker om lag tre ganger så mye per innbygger som landene lenger sør. Med en transportsektor omtrent som den norske, betyr det at full elektrifisering av transport vil øke Europas strømforbruk med mer enn 50 prosent. Jeg holder meg til det forsiktige overslag på 50 prosent økning. Det forteller mer enn nok om konsekvensene for produksjonssiden.

Spørsmålet er da om Europa og verden er forberedt på den meget store og raske økningen i strømforbruk som elektrifisering av transport ville føre med seg. Foreløpig øker verdens produksjon av kullkraft raskere enn fornybarkraft. I Europa øker ikke produksjonen av ny fornybarkraft raskere enn at med den farten vil det ta mange tiår før fossilstrømmen er ute av dagens elforsyning. Elektrifisering av transport vil forlenge den tiden kraftig. På toppen av det hele er atomkraft et fyord i mange land, og noen land ønsker å avvikle den helt.

Kort sagt: Elbilentusiastene og Elbilforeningen lever i en drømmeverden milevidt fra de besværlige tekniske realiteters verden på produksjonssiden for elektrisk strøm. Skal transport elektrifiseres, kreves det veldig mye ny strøm. Da må vi først energifaglig og klimafaglig vurdere hvordan det nye store strømforbruket kan dekkes. Og så utarbeide og gjennomføre planer for årlig å produsere svært mye mer ny klimavennlig strøm enn det verden har vært i stand til fram til nå!

I dag er det kullkraftverkene som produserer den ekstra strømmen elbilene trenger. Elbilene blir ikke nullutslippskjøretøy før all fossilstrøm er ute av den flernasjonale strømforsyningen de tar sin strøm fra. Det er litt av en utfordringen verden har foran seg bare med å gjøre seg uavhengige av fossilstrømmen i dagens strømforsyning. Elektrifisering av transport gjør den utfordringen enda mye større.

Kommentarer til denne saken