Gå til sidens hovedinnhold

Elbilene gir økt forbruk av fossilstrøm

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jeg ser stadig at mange tror at når vi trenger mer strøm for å kjøre elbiler med, så blir akkurat den strømmen produsert uten klimagassutslipp. Verken i verden, eller i de tekniske realiteters verden, er det slik.

I verden er fornybar elektrisk strøm ekstrem mangelvare. To tredeler av forbruket baserer seg på fossile brensler. I de tekniske realiteters verden må hver eneste kilowattime som forbrukes, produseres et eller annet sted. Og når fornybarkraftverkene og atomkraftverkene allerede produserer det de er i stand til, er det fossilkraftverkene som må øke produksjonen for å dekke det økte forbruket. Elbilene gir økt forbruk av fossilstrøm. Det gjelder også elbiler i Norge.

Så er det ute og går en helt forunderlig teori til, om at når behovet for elektrisk strøm øker, så trår alle kraftverkene i nettene til og produserer litt mer, slik at den såkalte El(kraft)-miks holder seg konstant. Det er denne teorien Jørgen Erik Galtestad i Elbilforeningen forholder seg til i sitt avisinnlegg på torsdag. Men også denne teorien bygger på den uriktige forutsetningen at økt strømforbruk automatisk øker strømproduksjon i fornybar- og atomkraftverkene. Det er fossilkraftverkene som må øke produksjonen når forbruket øker.

En annen side ved teorien er at El-miks beregnes for hvert enkelt land. For Norge og Sverige, som vanligvis har netto eksport av fornybar strøm, er det naturligvis gunstig. Men så er det også overalt slik, at de som bor nær vannkraftverkene, meget sjelden får annet enn vannkraft. Er gunstig bosted ensbetydende med at vi har gjort vår innsats i forhold til klimakrisen? Skal vi bare bruke dyrebar fornybar elektrisk strøm etter eget forgodtbefinnende, og ikke bry oss om de større klimagassreduksjonene fornybarstrømmen kunne gi ved annen bruk? Er klimagassproblemene i verdens strømforsyning noe som bare angår de som er helt avhengige av fossilstrøm? Og ikke oss som har overskudd av fornybarstrøm?

Den tekniske realiteten er at overskuddet av norsk fornybarstrøm går til våre naboer der den reduserer deres behov for fossilkraft. Økt forbruk i Norge reduserer eksporten. Så lenge det produseres kullkraft i det kraftforsyningsnettet vi i Norge er en del av, gir elbiler større utslipp av klimagasser enn drivstoffdrevne. Det hjelper ikke at utslippene oppstår hos våre naboer. Med bare gasskraft igjen av fossilkraft, vil elbilene gi klimagassgevinst. Først når all fossilkraft er ute av strømforsyningen, vil elbilene bli nullutslippskjøretøy.

Kommentarer til denne saken