30 fordeler med elbil

Av
DEL

MeningerDet holder kanskje med 3 grunner;

 1. Elbiler bidrar umiddelbart til bedre miljø lokalt.
 2. Elbiler bidrar til bedre klima for alle på kloden i fremtiden.
 3. Elbiler er bra for egen økonomi.

Stortinget har i forbindelse med Nasjonal transportplan vedtatt at det fra 2025 skal selges kun nullutslippsbiler i Norge (el og hydrogen). Da vil nødvendigvis mange av de økonomiske incentivene i forbindelse med kjøp forsvinne, kanskje allerede fra 2022. Derfor; «løp og kjøp», jo før jo heller!

For oss som ønsker å forstå dette bedre, teknisk og økonomisk, kan vi trekke fram 30 grunner. De første 8 er fordeler som er regulert av det offentlige Norge. De 22 neste er varige og er knyttet til elbilens konstruksjon og egenskaper.

 1. Momsfritak ved kjøp.
 2. Ingen engangsavgift ved kjøp.
 3. Gratis parkering, eller maks halv takst. Parkeringsavgift på kommunale plasser avgjøres av den enkelte kommune.
 4. Ingen bompenger, eller maks halv takst. Bomavgift avgjøres av den enkelte kommune etter bekreftende vedtak i fylkeskommunen.
 5. Gratis på ferger, eller maksimum halv takst (fører og passasjerer må betale). Avgift på fylkesferger avgjøres av den enkelte fylkeskommune. Avgift på de statlige fergene avgjøres av Staten.
 6. Ingen trafikkforsikringsavgift (tidligere kalt årsavgift).
 7. Ingen omregistreringsavgift.
 8. Kan kjøre i kollektivfelt, med visse begrensninger der kollektivfeltene har blitt overbelastet med trafikk. For eksempel: På visse strekninger i Oslo må det være med minst to personer i elbilen.
 9. Bidrar til lavere globale klimautslipp – ingen lokal forurensing av miljøet;
 10.  
  • Ingen støy fra motor
  • Ingen NOx-utslipp
  • Ingen CO₂ -utslipp
  • Ingen utslipp av støv fra fossil forbrenning
  • Samme generering av støv fra rullende hjul. Elbiler bremser stort sett med elektrisk generator (elmotor i «revers»), men er noe tyngre – derfor tilnærmet samme støvgenerering fra hjulene.
 11. I Norge er elbil perfekt. Vi har overskudd av utslippsfri og fornybar elektrisitet. Batteriene lages på stadig renere elektrisitet. I et livstidsperspektiv, selv under verste mulige produksjons- og bruksforhold (kullkraft) slipper elbilen ut mindre CO₂ enn fossilbilen.
 12. Også i resten av Europa er elbil bra. Energi- og industribransjene er inkludert i kvotepliktig utslipp i EU. Transport er ikke det. Når elbiler tas i bruk kommer utslippene fra kraftverkene (som produserer elektrisitet til bilene) inn under kvotepliktige utslipp. Kvotepliktige utslipp reduseres med tvang i EU. En kan ikke vente på at elektrisitetsforsyningen er ren og deretter begynne med elbiler – elbilene tvinger fram renere kraft i EU.
 13. Lave framdriftskostnader. Å lade elbilen hjemme koster cirka 2 kroner per mil. For en bensin- eller dieselbil koster det gjerne fire ganger så mye. Du sparer raskt seks kroner per mil!
 14. Elektrisitet gir mer energi og framdrift for pengene. En elmotor har en virkningsgrad på 70–90 %. En fossilmotor har en virkningsgrad på 30–40 %. 
 15. Batteriet varer hele levetiden til bilen – deretter kan det benyttes i stasjonære energilagre – til slutt blir materialene gjenvunnet for bruk i nye batterier.
 16. Billigere service. Elmotoren en mye enklere konstruksjon enn bensin- og dieselmotorer, derfor blir service billigere. En elektrisk drivlinje har langt færre deler enn en fossil drivlinje. Slipper oljeskift.
 17. Færre ting som kan gå i stykker. Enklere drivlinje med færre bevegelige deler. Ikke girkasse, eksosanlegg, drivstofftank, registerreim, frostvæske, radiator, osv.
 18. Ufarlig tomgang. Elbil på tomgang gir null støy og null utslipp. En fossil bil lager lyd og slipper ut CO₂, NOx og støv fra forbrenning.
 19. Du får tilbake energi når du ruller og samtidig bremser med motoren/generatoren.
 20. Rask respons: En elbil reagerer veldig raskt når du tråkker på gasspedalen.
 21. En elbil er topp moderne med alle funksjoner og fasiliteter som i andre moderne biler. Elbiler er sikre, lettkjørte og komfortable biler. De er perfekte for øvelseskjøring.
 22. Du slipper å følge med på når drivstoffprisen er lavest. Strømprisen er «konstant”.
 23. Som elbileier bidrar du til den videre utviklingen av utslippsfrie biler.
 24. Starter alltid i kulde. Det er ingen bevegelige deler i motoren før kjøring. Som for fossile biler så brukes mer energi per kilometer i kaldt vær. «Kjemien» i batteriet blir mindre effektiv i kulde, rekkevidden på bilen minker i forhold til sommerkjøring (som gjelder for målestandarden WLTP).
 25. Slutt på girskifting: En elbil har ett «gir» framover og ett bakover.
 26. En kan produsere egen energi for framdrift. Med solceller på biltaket og særlig på taket hjemme kan du selv produsere strømmen som lader bilen.
 27. Bilen blir raskt varm. Varmeelement og varmepumpe gir varme i bilen uten å måtte varme opp en kald motor først.
 28. En blir mer forsiktig sjåfør. Rekkevidden og dens følsomhet for kjørestil virker oppdragende i trafikken. Man får umiddelbar belønning i form av lengre rekkevidde ved å kjøre pent.
 29. Enkelt å lade bilen hjemme – lader om natta og er klar til bruk på morgenen. Enkelt å lade langs vegen: Det bygges stadig nye hurtigladestasjoner for elbil – «overalt».
 30. Elbiler kan benyttes i utslippsfrie og stille bykjerner.
 31. Elbiler holder seg godt i pris – fordel når bilen skal selges – ulempe for dem som venter på en billig brukt elbil.

Artikkeltags