Alle biler, lastebiler, trailere og busser bruker de samme veier, bruer og tunneler, som opprinnelig skulle betales gjennom kjøpsavgifter og drivstoffavgifter. I 2021 er inntektene på disse avgifter ca. 40 milliarder kroner, mens utgiftene til drift av veiene og investeringer er på rundt 36 milliarder kroner.

Det er imidlertid en biltype som slipper både kjøps- og drivstoffavgifter og som således subsidieres av oss andre. Biler som drives av strøm slipper å betale for bruk av og investering i veinettet. Det synes jeg er urimelig og hadde disse betalt på lik linje med oss som kjører såkalte fossilbiler ville vi hatt rundt 20.000 millioner mer å bygge og vedlikeholde veinettet.

Jeg lover å arbeide for at alle som bruker veinettet må betale det samme for sin bruk av veinettet!