Koronapandemien har preget samfunnet i to lange år og for tredje år på rad er eksamen avlyst. Det er uheldig og får noen konsekvenser.

Eksamen er elevenes eneste mulighet til å vise for noen andre enn læreren sin hva de faktisk kan. Karakterene utgjør derfor en mindre, men viktig, del av et vitnemål. Det er tankevekkende at i perioden med pandemi, hjemmeskole og digital undervisning, mye fravær og ingen eksamen så har karaktersnittet økt.

Eksamen sikrer at vitnemålet i større grad gjenspeiler elevenes faktiske kunnskapsnivå, og at det blir et mer rettferdig opptak til videregående skole og høyere utdanning. Dersom man fjerner eksamen risikerer man at enkelte skoler senker standarden for vurdering og godkjenner lavere kompetanse. Summen av dette vil være urettferdige standpunktvurderinger og kunnskapshull som blir “skjult” bak gode karakterer.

Nå har flere elevkull i norsk skole gått glipp av verdifull undervisning og eksamen tre år på rad. Når vi nå kan se fremover og legge denne pandemien bak oss, er det viktig at vi ikke setter eksamensinstituttet i spill slik noen partier tar til orde for. Dette er tiden for å styrke kunnskap i skolen og sikre at alle elever i framtida opplever en rettferdig eksamensgitt karakter, og et rettferdig vitnemål i hånden på veien videre.

Når eksamen nå er avlyst for tredje år på rad, er det viktig at læringstrykket holdes oppe helt til skoleslutt. Avlyste eksamener skal ikke bety fri eller tidlig ferie. Høyre har hele tiden vært tydelige på at læringstrykket må holdes oppe – til tross for avlyste eksamener. Det er elever som har svake karakterer og lav motivasjon som taper mest på at skolen ikke stiller krav og gir dem nye mestringsøyeblikk i klasserommet. Høyre er opptatt av at alle elever, uansett trinn, klasse eller skole har rett på opplæring til siste stund.

Etter debattene vi har hatt om eksamen de siste årene, sitter jeg igjen med et inntrykk av at mange har glemt hvorfor eksamen er viktig, og at flere mener eksamensforberedelser er i veien for læring. Det er ingen motsetning mellom å forberede seg på eksamen i fag, og det å lære. Snarere tvert imot. Eksamen er et av flere verktøy for å motivere elevene til å jobbe med fagene og kommunene til å ha god undervisning – og det sikrer også i større grad at karakterene på vitnemålet gjenspeiler faglig nivå og innsats i faget.