Eiendomsoverdragelser Søndre Land: Småbruk solgt for 1,9 mill på Vestsida

Her er de siste eiendomsoverdragelsene i Søndre Land.