Eiendom i Gjøvik sentrum sørget for 3,7 millioner i kassa til hjerte- og lungeforeningen

Eiendommen i Gjøvik sentrum ble overdratt til LHL og deretter solgt.