Gå til sidens hovedinnhold

Eidsiva - fornybar energi

Artikkelen er over 5 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det langes ut mot Eidsiva og alle som måtte finne på å skrive noe positivt om selskapet. Den 28. september var det min tur i et innlegg i OA. Med referanse til mitt innlegg om Eidsiva den 24. september ga Håvard Melbye i Norges Miljøvernforbund meg karakteren «lite aktverdig» fordi jeg etter hans syn har kamuflert min «status og posisjon».

Jeg syntes ikke at min «status og posisjon» var viktig utover at jeg var første styreleder og første daglige leder i Oplandske Bioenergi AS – et eksempel på et lønnsomt selskap som Eidsiva har investert i. Men, jeg stadfester Melbyes observasjon at jeg har vært ansatt i Bivrost AS som jeg har levd av, mens jeg har solgt ledelse og levd for oppdragsgivere i offentlig og privat virksomhet. Siste av betydning var Oplandske. Eidsiva har aldri vært min oppdragsgiver.

Jeg har personlig investert 21/3 millioner kroner i Oplandske - 2 i form av gratis arbeid i pionertiden og 1/3 i kontanter. Første viser at det ikke er bare penger som skaper lønnsomme virksomheter - noen må arbeide mye, særlig i begynnelsen. Siste utgjør ca 0,8 % av eierskapet i Oplandske Bioenergi AS – disse aksjene er senere overført til Bivrost AS.

Håvard Melbye skriver mye om hvor lite lønnsomme vindkraftverk er og mener at Eidsiva skal holde seg vekk fra dette – slik jeg leser hans innlegg. Så lenge lønnsomheten er lav føler jeg meg trygg på at Eidsiva holder alle slike prosjektmuligheter trygt på vent.

Jeg går ut fra at Miljøvernforbundet er på linje med Greenpeace når det det gjelder miljøets- og dermed menneskehetens største utfordring; global oppvarming. I en rapport som er har kalt Energy-Revolution-2015 har de blant annet en figur som viser en mulig utvikling av energiinvesteringer i verden fra 2012 og fremover mot 2050. Som en ser i figuren utgjør i 2050; sol 32 %, geotermisk 25 %, vind 19 %, biomasse 18 %, vann 4 % og bølger 2 %.

I Norge har vi billig vannkraft - så billig at alle andre energiformer er ulønnsomme. Vi har imidlertid naturlige fortrinn innenfor «alle» de andre fornybare energiformene. Noen vil sikkert trekke sol i tvil, men faktisk er denne energiformen undervurdert på våre breddegrader, blant annet har solsellene større kapasitet ved lave temperaturer. Nasjonen Norge kan altså fortsette å være stor eksportør av energi, men skifte fra fossil til fornybar.

Jeg avslutter som jeg gjorde den 24. september (litt omskrevet); … de som har innflytelse og skriverett bør fokusere på hva de kan gjøre for å hjelpe fornybarselskaper som Eidsiva til nye høyder. Dette vil jeg gjerne komme tilbake til ved en senere anledning.

Kommentarer til denne saken