– Dersom alle nettselskapene i Oppland og Hedmark slår seg sammen vil den totale nettleien abonnentene betaler bli redusert med 100 millioner kroner. Samtidig ville selskapenes samlede verdi steget med en milliard kroner, sier Øistein Andresen, konsernsjef i Eidsiva Energi AS.

Han har invitert de ni øvrige og mindre energiselskapene i Oppland og Hedmark til å bli med inn i Eidsiva, uten at noen så langt har grepet ballen.

 

– Det er en kjensgjerning at store nettselskaper i gjennomsnitt er mer effektive enn små. Som følge av dette betaler nettkundene til de store selskapene relativt sett en lavere nettleie enn kundene i de små selskapene, sier han.

– Størst er billigst

På vestsiden av Mjøsa er Eidsiva netteier på Toten og i Gjøvik. Gjøvik og Østre Toten kommuner er begge eiere i selskapet, og konsernsjefen har denne høsten besøkt kommunestyrene i begge kommunene.

Da han nylig orienterte kommunestyret i Østre Toten om selskapets virksomhet og strategier, viste han fram statistikk fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som viser at de store selskaper gir best økonomi både for eiere og kunder.

 

Effektivitet

– NVEs data, som er publisert på direktoratets hjemmesider, viser at Eidsiva har 113 prosent effektivitet i sitt nett i siste måling, og er det femte mest effektive nettselskapet i Norge. Dersom vi hadde falt til 100 prosent effektivitet, ville resultatet i selskapet falt med 70 til 80 millioner kroner i året. Hadde vi falt til Stange, Vokks og Vangs effektivitet, ville resultatet i Eidsiva falt med 150 millioner kroner, sier han.

 

NVEs oversikt viser 86,3 prosent effektivitet i Vang Energiverks nett, 86,6 prosent i Vokks Nett, 91,3 prosent i Sør-Aurdal Energi og 97 prosent i Valdres Energiverk.

Sør-Aurdal er dyrest

Samtidig har Eidsiva Nett Innlandets laveste nettleie. I motsatt ende ligger Sør-Aurdal Energi.

NVEs oversikt per 27. november viser at Eidsivas husholdningskunder betaler 51,1 øre per kWh i nettleie. Dette er et veid gjennomsnitt der fastledd, energiledd, forbruksavgift og merverdiavgift er inkludert.

Til sammenlikning er tilsvarende nettleie beregnet til 79,8 øre i Sør-Aurdal Energi BA, 66,9 øre i Vang Energiverk KF, 59,5 øre i Vokks Nett AS og 54,7 øre i Valdres Energiverk AS.

– Våre nettkunder er Innlandets heldigste. Utviklingen i energibransjen, med økende krav til digitalisering, effektivitet i nettet og kompetanse, tilsier at det vil bli mange fusjoner framover. Dette er nødvendig både for å holde nettleieprisene nede og kunne opprettholde eiernes avkastning, sier Øistein Andresen, konsernsjef i Eidsiva Energi AS.