Satte inn tiltak mot støy fra forbrenningsanlegget

Artikkelen er over 3 år gammel

Naboer klaget på skingrende lyder fra Eidsiva forbrenningsanlegg på Kallerud. Driftssjefen ved anlegget delte frustrasjonen og satte i verk strakstiltak.