Løseth går av ved generalforsamlingen i mai neste år, etter tre år i vervet som styreleder for Innlandets største energikonsernet.

Tidligere denne måneden ble det kjent at Løseth blir ny administrerende direktør i det multinasjonale oljeserviceselskapet Fugro, som har hovedkontor i Nederland. Fugro har 13.500 ansatte i 70 land.

Løseth gikk tidligere i år av som styreleder i Statoil etter to år. Han har vært styreleder i Eidsiva Energi siden våren 2015, da han fratrådte åremålsstillingen som øverste sjef i svenske Vattenfall.

Bjørn T. Aasen i Hamar Energi Holding er leder av valgkomiteen i Eidsiva. Valgkomiteen har engasjert et rekrutteringsfirma i arbeidet med å finne en ny styreleder.

Eidsiva Energi AS eies av Oppland og Hedmark fylkeskommuner og 27 kommuner i de to fylkene. Eidsiva er netteier blant annet i Gjøvik og på Toten. Gjøvik og Østre Toten kommuner er begge blant eierne i selskapet.