Det har kommunestyret i Gjøvik vedtatt etter en lengre debatt. Det var stor uenighet i saken, som ble innledet med en debatt om varaordfører Finn Olav Rolijordets (Rødt) og utvalgsleder Kjetil Bjørklunds (SV) habilitet.

Kommunestyret vedtok at ingen av dem fikk lov til å være med på behandlingen, siden Rolijordet sitter i Eidsiva Energis bedriftsforsamling og Bjørklund er styreleder i Horisont, som leverer virke til fjernvarmeanlegget.

I formannskapet var imidlertid ikke Rolijordet blitt erklært inhabil og der hadde han foreslått at det ikke skal være tilknytningsplikt. Forslaget til Rolijordet fikk sju stemmer og ble vedtatt.

Andre kilder

Forslaget gikk ut på at det skal være mulig for utbyggere å kunne velge mellom flere miljøvennlige energikilder, slik som bergvarme, solcelle, vindkraft eller å installere el-kjele.

Men med Rolijordet på sidelinja, ble rådmannens opprinnelige forslag om å etablere tilknytningsplikt foreslått, og dette fikk flertall med 23 stemmer.

Tilknytningsplikten skal gjelde innenfor konsesjonsområdet for fjernvarmeanlegg og skal gjelde alle nybygg med samlet oppvarmet bruksareal over 500 kvadratmeter og bygg med oppvarmet bruksareal over 500 kvadratmeter som gjennomgår en hovedombygging

Også rekkehus

Ved feltutbygging innenfor konsesjonsområdet hvor det blir bygd flere bygninger med samlet oppvarmet bruksareal over 500 kvadratmeter, vil hver av disse bygningene være tilknytningspliktige. Feltutbygging er definert som rekkehus, flermannsboliger og tilsvarende bygninger eller næringsbygg innenfor et geografisk avgrenset område.

Det er noen unntak til regelen, blant annet passivhus.

Tilknytningsplikten er innført etter anmodning fra Eidsiva Bioenergi AS.