Slik gikk det i tur og orden med Vinstra Kraftselskap, Opplandskraft og Oppland Energiverk. Går det som det nå ligger an til i forhandlingene med Hafslund og ECO (Oslo kommune), vil også Eidsiva Vannkraft havne i Oslo.

Oslo har forsynt seg med kraft fra Nedre Vinstra kraftstasjon, som ble bygget i begynnelsen av 1950-årene. Deretter har de sammen med Akershus og Hedmark fylkeskommuner tatt med seg 75 prosent av kraften i Opplandskraft. Og senest har de tatt med seg Oppland Energi med mye av sin kraftproduksjon i Valdres og Dokkavassdraget. Ikke nok med at Oppland fylkeskommune bare satt igjen med 25 prosent i Opplandskraft, så ble kravet til å avstå 10 prosent av den samlede kraftproduksjon til konsesjonskraft også tatt av Opplands andel. Det skulle selvsagt vært tatt av hele produksjonen. Da det ikke ble gjort, unngikk de andre å være med på å dekke konsesjonskrafta til de berørte kommunene. Dette var vel det som kan kalles bondefangeri.

Hovedkontoret både til Opplandskraft og Oppland Energi lå fra starten av på Lillehammer, slik som hovedkontoret til Eidsiva Vannkraft gjør i dag. Men slik det nå ligger an, vil også Eidsiva Vannkrafts hovedkontor havne i Oslo.

Dette viser at Oppland er tappet for kraftressurser fra starten rundt 1950 og fram til i dag. Oppland, med sin svake økonomi og lite handlekraft, sitter igjen med små kraftressurser sammenlignet med Oslo, men også med Hedmark. Og Lillehammer er tappet for hovedkontorer og arbeidsplasser.

I dag består Eidsiva Vannkraft av en høyt kvalifisert administrasjon som blant annet drifter kraftverkene både til Vinstra Kraftselskap, Opplandskraft og Oppland Energi. Det er selvsagt viktig å sikre at den fortsatt skal være igjen og forbli på Lillehammer. Men når hovedkontorene flyttes til Oslo, blir Lillehammer sittende igjen med et driftskontor på Oslo kommunes nåde.

I opplegget med fusjonen med Oslo hører også med at hovedkontoret for nettvirksomheten skal legges til Hamar. Da Eidsiva Energi ble etablert av Lillehammer og Gausdal Energiverk og Hamarregionen Energiverk i 2000 lå hovedkontoret til nettselskapet på Lillehammer. Da Eidsiva Vannkraft senere ble etablert på Lillehammer, ble hovedkontoret for nettselskapet flyttet til Hamar.

Da Eidsiva Energi umiddelbart etter etableringen skulle ta inn en ny partner, sto det mellom Hafslund og Hedmark Energi. Hedmark Energi ble valgt og med senere fusjoner har Eidsiva Energi blitt det dominerende kraftselskapet i Oppland og Hedmark slik tanken var da vi startet selskapet. Det har gått 20 år og igjen er det Hafslund og Oslo kommune som kommer. Det kan godt være at det er mye som taler for en slik fusjon, men slik den nå ligger an, kan den ikke være tilfredsstillende for Oppland og Ikke minst for Lillehammer som satt i førersetet da Eidsiva Energi ble etablert. All styring foreslås flyttet til Oslo og Hamar.

Oppland og Lillehammer kan ikke lenger stå med lua i handa og se på at dette skjer. Det må være nok at Oslo får krafta om de ikke også skal ha hovedkontoret til alle kraftselskapene. Er det slik at Oslo ønsker en fusjonsløsning må det knesettes at nå er grensa nådd og at hovedkontoret for Eidsiva Vannkraft fortsatt skal ligge på Lillehammer. For Raymond Johansen må det viktigste være at Oslo får krafta og at det bør være underordnet at hovedkontorene også skal ligge i Oslo. Tenk om Oslo kommune kunne tenke så stort og være så strategiske. Om ikke må det settes hardt mot hardt. Uten at hovedkontoret fortsatt skal ligge på Lillehammer, blir det ingen fusjon!

At Oppland fylkeskommune har sagt ja, var ikke annet å vente. Det er nettopp fylkeskommunen som også tidligere har gjort feil valg i kraftspørsmål. Vi må forvente bedre dømmekraft fra Lillehammer kommune og jeg forventer at Lillehammers representanter er skarpere til å forhandle. Er det ingen som setter ned foten, vil også adressen til Eidsiva Vannkraft bli Oslo.