Eidsiva-selskap tapte 76 millioner kroner

Snur vi lista over driftsresultatet finner vi at Energy Future invest AS hadde et negativt driftsresultat på hele 76 millioner i 2018.