E6-brua over Mjøsa

Av
DEL

MeningerEuropavei 6 tangerer «kjøkkendøra» til Hamar, Brumunddal, Moelv og Lillehammer. Fire av fem mjøsbyer trekker økonomiske og transportbesparende veksler på denne ferdselsåra; en vei som binder store deler av landet sammen.

Jeg kjenner ikke argumentene for de valgene som ble tatt da Mjøsbrua ble plassert der den ligger i dag, men det er helt sikkert at de sentrale områdene på vestsida av Mjøsa tapte på en slik plassering. Gjøvik-, Toten- og Land-kommunene havnet i bakevja.

Hamar utpekes som innlandets hovedstad. Fylkespolitikere plasserer det meste der, og avstanden til “hovedstaden” blir ikke mindre av at ny E6-bru legges nærmere Ol-byen. Noen politikere i Gjøvik foreslår dette? ?

Fylkespolitikerne i Oppland favoriserer lett Lillehammer foran Gjøvik, og det som ikke kommer til Hamar plasseres i nordenden av Mjøsa.

E6 gjennom Ringsaker trekker til seg næring og industri som fluepapir på flua. Det skal mye til om ikke Mjøssykehuset også plasseres i denne vinnerkommunen. En kommune som forøvrig har dyktige politikere, og som har jobbet godt for det de får.

Det er bare så synd at krafta i makta på denne sida av Mjøsa ikke har samme evne til å bygge vår region. Jeg savner politikere med samme kraft som tidligere ordfører Niels Ødegaard. Han stod opp for byen og distriktet, og han var den sterke patrioten som bidro til vekst og utvikling.

På vestsida av Mjøsa har vi industriklynger i Gjøvik og på Raufoss, i tillegg til enkeltstående bedrifter og et landskjent jordbruk i totenbygdene. Alle har behov for transport, og stadig får vi hint om at deler av industrien muligens må flagge ut, fordi transporten hemmes av dårlig framkommelighet og skrøpelige veier.

Det argumenteres med at mangel på nærhet til E6, og jernbanestopp på Gjøvik, hindrer vår region i å få flere biter av den offentlige kaka. Med en europavei nærmere Gjøvik-, Toten- og Land-kommunene vil en stagnasjon eller nedgang i folketallet bli snudd til det motsatte. Administrasjonen for det nye fylket kunne like gjerne blitt liggende her, og ny industri og næring ville trekkes mot NTNU og det fineste området ved Mjøsa.

Det er ikke måte på hvordan fravær av E6 plasserer oss i skyggen. Gjøvik og den omliggende regionen var mer sentralt beliggende den gang Mjøsferga var veien mellom øst og vest. Den gang var Gjøvik by det viktigste handelsstedet for store deler av Ringsaker, noe den også kan bli i framtida, dersom E6 nærmer seg Gjøvik og totenbygdene.

Da det viste seg at grunnforholdene i planlagt trasé for ny Mjøsbru ikke var optimale, ja lenge før det, burde våre politikere og næringslivsledere jobbet for at riksvei 4 skulle bli E6 mye lenger sør enn der den går i dag.

Nå vil noen av våre politikere plassere E6-brua lenger nord enn planlagt, så enda en gang ser det ut til at våre folkevalgte legger det mer til rette for nabokommunene mot nord og øst, enn det de gjør for eget distrikt. Tror ikke dette er et villet ønske, men det er slik det blir. Noen ganger skulle jeg ønske at våre styrende organer og administrasjoner ville være mer egoistiske på vegne av egen kommune og region.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags