E16 er europavegen mellom øst og vest. Ikke bare i Norge, men også i Nord Irland, Skottland og Sverige. Den 40 kilometer lange strekningen fra Borlaug i Lærdal, til Øye i Vang kommune, er vegen som med få unntak de siste årene aldri stenger når uværet herjer i fjellet. Det overordna målet for utbyggingsprosjektet var å sikre trygg ferdsel over fjellet mellom øst og vest uansett vær. Det er særlig viktig for næringstransporten.

992 meter over havet skjærer vegen seg fram gjennom fjellandskapet. Vegplanleggerne i Statens vegvesen har lagt vegen slik i terrenget at snøen blåser bort i stedet for å gjøre vegen uframkommelig. Uværslys i vegkanten leder trafikken trygt over fjellet i all slags vær og gjør det enklere å brøyte vegen. Mye av stigningen er lagt inn i to tunneler på veg opp mot fjellet. Det gjør det enklere å ta seg fram, særlig for tungtrafikken. Den 5,8 kilometer lange Filefjellstunnelen gir trafikken over fjellet ly for vær og vind.

På østsiden av Filefjell åpnet ny veg fra Bagn til Bjørgo i oktober 2019. Nå går trafikken gjennom Bagnskleivtunnelen i stedet for opp og ned den smale, svingete og rastutsatte Bangskleiva, en av de siste vestlandsvegene på stamvegnettet på Østlandet. Senere nå i høst starter arbeidet med tunnel gjennom Kvamskleiva, en annen rasutsatt strekning i Valdres.

Videre på veg mot Fagernes skal Vegvesenet utvide E16 til moderne standard med 8,5 meter vegbredde og profilert midtfelt på den 25 kilometer lange strekningen fra Øylo til Hande. God planlegging sammen med entreprenøren gir mer trafikksikkerhet og framkommelighet for pengene. Statens vegvesen ønsker å bruke metoden på andre riksvegstrekninger med mindre trafikk. Det er også planer om ny veg gjennom Fagernes.

I Jevnaker og på Ringerike er Vegvesenet i gang med bygging av ny E16 med to og tre felts veg med midtdeler. Vegen blir lagt utenom Jevnaker sentrum og over en 640 meter lang bru over Randselva.

Den 24 kilometer lange strekningen fra Roa til Gardermoen ble åpnet i 2003. Fra Kløfta til Kongsvinger bygde Vegvesenet 26 kilometer ny veg med fire felter og midtrekkverk. Så stoppet prosjektet opp før Nye veier tok over planleggingen i 2018. Nå vurderer de ulike måter å fullføre utbyggingen av den østligste delen av ny E16.

På Vestsiden av fjellet er det bygd ny veg gjennom Lærdal. Lærdalstunnelen er verdens lengste tunnel. Den 24 kilometer lange ingeniørbragden er en opplevelse å kjøre med innlagte lysopplevelser og mulighet for stopp. Nennsomt går også E16 gjennom verdensarvområdet i Nærøydalen hvor det er behov for ny rassikker tunnel. I Voss har Vegvesenet bygd ny europaveg utenom sentrum. Fra Voss til Bergen jobber Vegvesenet og BaneNOR i tospann med planlegge ny veg og jernbane med dobbeltspor fra Voss til Bergen. Ny E16 får fire felter på den åtte kilometer strekningen fra Arna til Romslo. Vegen videre bygges med to felter og flere strekninger med midtrekkverk.

Hvis du velger å kjøre hele eller deler av E16 fra øst til vest eller omvendt, kan du oppleve noe av det beste Sør-Norge har å by på. Statens vegvesen står for kjøreopplevelsen, Vår Herre byr på noe av det beste vi har av norsk natur. Resten er opp deg selv. God tur.