Meglerhuset er ute med en oppdatering foran rentemøtet torsdag 23. mars.

Og da spår Nordea Markets at Norges Bank øker renten med 0,25 prosentpoeng til 3,0 prosent.

Men meglerhuset blir ikke overrasket hvis sentralbanken bestemmer seg for å øke renten med 0,50 prosentpoeng, en dobbel økning. I så fall blir det en kopi av det den europeiske sentralbanken kom med i går. Det kom som en overraskelse på markedet, fordi børsuroen de seneste dagene tilsa mer forsiktighet.

Kronen har skylden

Men Nordeas rentepessimisme skyldes den svake kronekursen. Kronen er nå mer enn 8 prosent svakere enn det Norges Bank så for seg i desember. En dobbel økning vil svi for låntakerne, men kan stoppe kroneraset (se grafen under).

Kronen er på det svakeste nivået mot euro siden april 2020. Den svake kronen forsterker prisveksten vi får fra utlandet og bidrar ifølge Nordea til lønns- og prisspiraler.

Nordea Markets tror videre at Norges Banks høyst sannsynlig signaliserer en rentetopp på 3,75 prosent i løpet av sommeren. Det er i så fall 1 prosentpoeng høyere enn i dag.

1 prosentpoeng høyere renter betyr i utgangspunktet 30.000 kroner mer i renter før skatt for et lån på 3 millioner kroner, 2500 kroner per måned.

Kronen er hodepinen

Kliner Norges Bank til med 3,75 prosent i rentetopp, er det 0,50 prosentpoeng høyere enn prognosen i desember. Nordea Markets mener sentralbanken er mer bekymret for den svake kronen enn for at norske banker ikke skal tåle flere renteøkninger.

Kronen er den store hodepinen for Ida Wolden Bache & Co. Kronen får gjennomgå som følge av lavere olje- og gasspriser og lavere risikovilje i markedet. Norske kroner er ingen sikker tilfluktshavn når det stormer i finansmarkedene.

I tillegg er rentene i Europa nå høyere enn i Norge. Det gjør det lite attraktivt for investorer å plassere penger i Norge.

Men Handelsbanken tror Norges Bank nøyer seg med en enkel renteøkning til uken. Norges Bank stopper i år på 3,5 prosent. Rentetoppen er dempet på grunn av markedsuroen,

Sterk norsk økonomi

Nordea Markest skriver i oppdateringen at innenlandsk økonomi har utviklet seg bedre. Den registrerte arbeidsledigheten er lavere enn venter, og aktiviteten i norsk økonomi er frem til januar overraskende bra.

Norsk økonomi vil nå flate ut, men ikke falle, som Norges Bank så for seg for noen måneder siden.

Det som også taler for høyere renter, er den høye prisveksten. Selv om prisveksten i februar var noe lavere enn det mange eksperter ventet, kan prispresset øke utover året. Dette presset forsterkes også av varslede lønnskrav på 5-tallet, startpunktet ser ut til å være 4,9 prosent.

Nordea tror Norges Bank neste uke hever sitt anslag for lønnsvekst i år fra 4,7 prosent til minimum 5 prosent.