Vi må tilbake til 2018 for lignende tall. Så langt i år er 111 drept på norske veier. Dette viser Statens vegvesens foreløpige ulykkestall.

– Jeg følger utviklingen tett, og en periode i november tikket det inn meldinger om dødsfall daglig på min mobil, sier Guro Ranes, leder for trafikksikkerhet i Statens vegvesen i en pressemelding.

Nå går vi inn i en hektisk førjulstid med mørketid, stress og julemas. Da understreker vegvesenet at det er viktig å være skjerpet i trafikken.

Mange trafikkdrepte i Innlandet

– Fire av de døde i november var fotgjengere. Jeg vil derfor oppfordre bilførere til å være særskilt oppmerksomme bak rattet og alle fotgjengere om å bruk av refleks, så alle får en trygg og god førjulstid, sier hun.

Det var fem drepte på veiene i Innlandet i november. Dette er like mange som det var i Oslo (2), Viken (1), Trøndelag (1), Vestfold og Telemark (1) til sammen.

Les også

Seks dødsulykker på åtte år mellom Gjøvik og Biri: – Konsekvensene er ulidelige

Innlandet er så langt i år fylket med nest flest omkomne i trafikken.

Rett til regjeringen

Kort tid etter at Gjøvik-ordfører Torvild Sveen (Sp) ble kjent med at det var en ny dødsulykke på riksvei 4, skrev han brev til samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) og administrerende direktør Anette Aanesland i Nye Veier.

Der er ordføreren særdeles tydelig på at riksvei 4-utbygging – og trafikksikkerhet – må fram på prioriteringslista.

– Jeg skal ærlig si at da jeg så været i dag tidlig, så knøt det seg i magen. Den første snøen skaper alltid en viss uro med tanke på hvordan det blir. Jeg kjører daglig selv på riksvei 4 nord for Gjøvik, og jeg vet hvordan det kan være. I tillegg til dødsulykkene, så har det jo vært mange, mange mindre, men like fullt alvorlige, ulykker her, sa ordfører Sveen til Oppland Arbeiderblad.

Les også

Kamilla (30) mistet mannen sin på en av landets dødeligste riksveier

Ber om umiddelbart møte

I brevet til samferdselsminister Nygård og Nye Veier-sjef Aanesland ber han om framdrift i utbygging av riksvei 4 nord for Gjøvik, og han ber om et møte umiddelbart.

«De åpenbare menneskelige og samfunnsmessige konsekvensene av de mange trafikkulykkene, er ulidelige», skriver Sveen i brevet.

Det var tre som omkom i Troms og Finnmark, og en i Nordland mens ingen døde i trafikken i fylkene Møre og Romsdal, Agder, Vestland eller Rogaland i november.

Viken er fylket med flest trafikkdrepte så langt i år, med 21 omkomne. Møre og Romsdal og Oslo ligger i andre enden av skalaen, med tre omkomne i hvert fylke.

Flest godt voksne dør på veiene

Dødsulykkene i november viser et sammensatt bilde av trafikanter og alder. De fleste som omkom var over 45 år, men fire av de omkomne var unge mennesker i 20-30 årene.

En eldre mann ble påkjørt av en elsykkel, en mann i 60-årene kjørte ATV og traff et tre som lå over veien, og en ung kvinne døde da bilen hun satt i kjørte mot kjøreretningen og traff en trailer.

Denne måneden var det mange fotgjengerulykker, men det var også flere møte- og utforkjøringsulykker i tillegg til ulykkene som nevnt over.

La bilen stå dagen derpå

Det er mange aktører som jobber med «Tiltaksplanen for trafikksikkerhet» for å få ulykkestallene ned. Nullvisjonen ligger fast, og har som etappemål om at vi skal ha maksimalt 350 drepte og hardt skadde i trafikken innen 2030.

– Til tross for at det stadig blir tryggere biler og veier, er vi også avhengige av at trafikantene er klar over og tar sitt ansvar. Rus, fart og uoppmerksomhet er de hyppigst medvirkende faktorene til dødsulykker. I julebordsesongen vil jeg be folk om å være ekstra oppmerksomme. La bilen stå dersom du ikke er sikker på om du kan kjøre dagen derpå. Vi har ingen å miste, sier Guro Ranes.