Beredskap, klimakutt, matsikkerhet og solidaritet er store ord for festtaler, visjoner og regjeringsplattformer. Men nå står verden, Norge og matprodusentene i en situasjon der de skal og må innfris alle sammen. Så gjenstår det å se hva det gjør med viljen og handlingskraften at prislappen kommer på bordet.

Jordbruksorganisasjonene mener det koster staten 11,5 milliarder i 2022 og 2023 å innfri på både inndekning av den elleville kostnadsøkningen, og løfte inntekt og generelle vilkår for de som produserer den norske maten. Kostnadsøkningen fra fjorårets forhandlinger til nå, er beregnet til 2,4 milliarder. Det handler blant annet om tilgang til kunstgjødsel, som Russland er storprodusent av, og dessuten leverer naturgass til andre lands produksjon av. Med de usikre utsiktene også for kommende år, har jordbruksorganisasjonene bedt om 5,6 milliarder til kostnadsdekning for 2023. Dermed løper telleverket allerede før man kommer til andre lønns- og avtalevilkår.

I skjebneoppgjøret ber bøndenes forhandlere om en samlet inntektsvekst på 125.300 kroner per årsverk, hvorav 100.000 til å tette et akkumulert sprik mellom bonden og andre yrkers inntektsutvikling. I tillegg handler kravene blant annet om forsterkning av velferdsordninger som svangerskapspermisjon også for kvinner i landbruket, og støtte til å gjøre de nødvendige grepene for å nå det fastsatte målet om at landbruket skal kutte fem millioner tonn CO₂-ekvivalenter dette tiåret.

4. mai legger regjeringen fram sitt tilbud til bøndene. Heller ikke med Sp i regjering er det grunn til å tro at alle krav innfris. Regjeringen skal balansere et budsjett. Når noen utgifter går opp, må andre gå ned, i alle fall for den som ikke mener oljefondet er svaret på de fleste utfordringer. Opposisjonen, som ikke har budsjettansvaret, vil etter foreløpige reaksjoner å dømme uansett mene statens tilbud er for dårlig, og ønske å plusse på hva enn som legges fram.

Det er synd at det måtte krig, klimakrise og nedslakting til for at politikken skulle få øynene opp for bøndenes betydning.