Gå til sidens hovedinnhold

Dyrevelferd på dagsorden

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Nå i de siste månedene har det vært mye fokus på hvordan dyr har det her i Norge. Både i forhold til pelsdyr, gris, kylling og ikke minst hvordan enkelte mennesker behandler katter. Brennpunkt-dokumentaren på NRK «Griseindustriens hemmeligheter» har fått mange til å reagere, det er flere og flere som ikke vil spise svinekjøtt etter de har sett den dokumentaren.
Miljøpartiet de grønne har hele tiden vært opptatt av å sikre dyrene et best mulig liv. Det er det partiet som scorer høyest på å sikre tiltak for dyrevern/dyrevelferd ifølge Dyrevernalliansen. Vi har bl.a. vært en stor pådriver i forhold til å få et dyrepoliti her i landet. I dag har vi dyrepoliti i følgende politidistrikt: Trøndelag, sørvest, øst, vest og innlandet. Dagens regjeringen har bestemt at dyrepoliti skal innføres over hele landet, men det er ikke fastsatt noe tid for når det skal innføres. Med et eget dyrepoliti blir ressursene prioritert til å avdekke og avverge dyretragedier på et tidligere stadium.

På Hamar for politidistriktet Innlandet ble det i februar 2019 ansatt en politibetjent June Marie Dæhli med ansvarsområdet dyrekriminalitet og dyrevelferd. I august 2019 starter en juristutdannet person som vil få det påtalemessige ansvaret for blant annet sakene som gjelder brudd på dyrevelferdsloven. dvs. en politiadvokat. June Marie Dæhli forteller at Mattilsynet anmelder brudd på dyrevelferdsloven, de mottar også anmeldelser fra NOAH, privatpersoner og andre. Noen anmeldelser oppretter politiet på eget initiativ når de oppdager brudd på dyrevelferdsloven, av og til i forbindelse med andre oppdrag. Det dreier seg om dyr i næring og grovere mislighold av kjæledyr.
June Marie Dæhli sier videre det er personer med store psykiske belastninger, som skilsmisser, sykdom, dødsfall o.l. som ofte ligger bak de store dyretragediene. Noen av de har utviklet en slags «fjøsskrekk» og blitt apatiske. Det er viktig å forebygge slike tragedier. Hun forteller videre det blir nå utviklet et «Dyrevelferdsprogram» av Mattilsynet med mer veterinærtilsyn hos dem som driver med produksjon av husdyr. Bøndene blir da premiert for å bli med i et slikt program.

I Løten kommune har flere bønder gått sammen i et sosialt nettverk. Dette nettverket fungerer slik at hvis noen av bøndene kommer i en krisesituasjon, så hjelper de hverandre automatisk. Her er det selvfølgelig viktig at de er åpne med hverandre. Dette kunne vært et tiltak i flere kommuner – at flere bønder hadde tettere kontakt slik at man ikke sto så alene, slik som mange kanskje gjør med fjøs og dyrestell. Det blir sårbart ved personlige kriser.

I dag lever flere hundre millioner dyr i norske fjøs, oppdrettsmerder og som familiedyr og sportsdyr. Miljøpartiet de grønne mener at alle disse dyrene har egenverdi. Egenverdi betyr at dyrenes liv har verdi i seg selv, utenom den nytten de har for oss mennesker. Dyr som holdes i fangenskap av mennesker skal ha mulighet til å utfolde sin naturlige atferd, inkludert hvile, bevegelse og stimulerende aktiviteter, være utendørs iblant og få dekket sosiale behov.
Det har vært mye trist å lese om i avisene angående hvordan enkelte dumper kattene sine nå før de reiser på ferie. Forskning viser at mye tyder på sammenhenger mellom vold mot dyr og vold mot mennesker. I saker hvor det framkommer vold/mislighold av kjæledyr, så blir barnevernet kontaktet. Og barnevernet kontakter dyrepoliti/mattilsyn ved vold i nære relasjoner hvor det er dyr inne i bildet. Det finnes de som ikke tør gå fra partneren sin pga. redsel for vold mot familiens kjæledyr.
Hva kan vi gjøre for å sikre en bedre dyrevelferd? Vi i Miljøpartiet de grønne vil inkludere dyrekunnskap i naturfag og etikkundervisningen i grunnskolen for å fremme innsikt i etisk behandling av tamme og ville dyr. Det er viktig å skape gode holdninger og gi kunnskap om hvordan vi tar best vare på dyrene. Det er vanlig å la katter oppholde seg utendørs uten tilsyn og det er nok en grunn til at katter er mer utsatt for angrep fra dyr og mennesker enn andre familiedyr. Vi må arbeide for bl.a. å øke kattens status, som et intelligent og sosialt familiedyr. Det er også viktig å støtte ID-merking av kjæledyr/familiedyr. Det er med på å beskytte dyrene. Man har også både hjelpeplikt og meldeplikt hvis man mistenker at et dyr ikke har det bra.

Kommentarer til denne saken