Det framgår av en rapport fra Mattilsynet.

Når dyrehold blir tvangsavviklet, skjer det fordi eieren ikke tar godt nok vare på dyrene sine.

– I vårt område ble to dyrehold avviklet på den måten i fjor. Det ene var et kjæledyrhold og det andre et husdyrhold. Men ingen av dem hadde adresse på vestsida av Mjøsa, sier avdelingssjef Bente Fauske i Mattilsynet Mjøsområdet til Oppland Arbeiderblad.

Hennes avdeling dekker kommunene Gjøvik, Vestre Toten, Østre Toten, Nordre Land, Søndre Land, Hamar, Ringsaker, Løten og Stange.

Hadeland og Valdres inngår i Avdeling Nordre Buskerud. Her lyktes ikke OA å komme i kontakt med avdelingssjefen mandag.

I årsrapporten for Mattilsynets nasjonale arbeid med dyrevelferd, framgår det at de øker andelen uvarslede tilsyn, at virkemiddelbruken er blitt strengere, og at antallet bekymringsmeldinger om dyr som lider fortsetter å øke.

– Vi har pålagt flere dyreeiere å avvikle dyreholdet i 2017 enn tidligere. Vi kan ikke si om den trenden vil fortsette, eller hva som er årsaken. Det kan både skyldes at vi avdekker flere saker enn får, og at vi tyr til avvikling i slike saker oftere enn før, uttaler leder Torunn Knævelsrud på Mattilsynets dyrevelferdsseksjon i en pressemelding.