Politisk er det en seier for opposisjonen å kunne påføre posisjonen et nederlag. Som opposisjonen på Østre Toten gjorde i Fjellvoll-saken i onsdagens kommunestyremøte. Men med denne manøveren følger et stort ansvar. Flertallet har nå talt om hva de anser som viktigst. Da må de også peke på hva som ikke er viktig. Som kan kuttes. For det er dyrekjøpt ro man har bevilget seg i denne saken.

En ting er forsvarligheten, som administrasjonen sier ikke kan garanteres med den bemanningssituasjonen som er i dag. En annen side av saken er at det ikke er penger til å iverksette de ekstraordinære tiltak som må til for å fylle opp og løse situasjonen som den står, på en god måte. For det tredje er realiteten at kommunen attpå til står i fare for å måtte tilbakebetale deler av tilskuddet til plasser på Labo som nå trolig ikke tas i bruk før tidsfristen er ute.

De pengene som ikke finnes over ordinær drift, må tas fra sparepengene. Det er en «god, gammel» politisk løsning for å finansiere utsettelse av vanskelige valg. Men bærekraftig er det ikke. Ei heller en langsiktig løsning. Derfor bør flertallet bak vedtaket ha en større plan for hvordan løse en vanskelig situasjon.

Det har åpenbart vært vanskelig for menneskene som har måttet stå i nedleggelsene fram mot Labo sto klart til å åpne. For noen eldre har ferden gått fra Balke, via Kapp til Fjellvoll. Det er fullt forståelig at begeret er fullt for de som forespeiles enda et oppbrudd fra det som for deres kjære er hjemme.

Også for politikere er dette vanskelige valg. Men det er de folkevalgtes plikt og funksjon å ta de vanskelige valgene på vegne av sine medinnbyggere, ut fra de rammebetingelser som finnes.

Det er ingen ting ved forslaget som ble vedtatt torsdag som freder Fjellvoll. Forslaget innebærer en opprettholdelse av dagens driftssituasjon i påvente av mer utredning, og etter hvert etablering av «alternative boformer». Et begrep som mange kommuner forsøker å definere i disse dager med eldrebølgen i horisonten. Det blir spennende å se hva Østre Toten legger i begrepet, hvor og hvordan dette skal etableres, driftes og finansieres på bærekraftig vis. Og diskusjonen som da følger.

Før eller senere må vanskelige avgjørelser treffes.