NAF Gjøvik og omegn er opptatt av trafikksikkerhet i vårt område, så vel som det på landsbasis skal gjøres tiltak for hele landet, med særlig vekt på hovedveger.

Sommertrafikken i vårt område vil øke i ferietiden, med mange ukjente trafikanter. Det er vårt håp at vi ikke får trafikkulykker i vårt nærmiljø!

Jeg har akkurat kjørt motorsykkel på hovedveger, blant annet Trevatn-vegen, Vestsidevegen og riksvegen fra Dokka til Vingrom, og er forundret over at sau og lam bare er sluppet ut på veger med stor trafikk. Det ligger igjen møkk og urin i vegbanen.

Før alvorlige ulykker inntreffer bør alle dyr fjernes fra slike veger snarest.

Det er ikke noe morsomt å kjøre på dyr i vegbanen. Vi har nok med ville dyr, om vi ikke i tillegg skal ha sau og lam i tillegg.

På ovennevnte strekninger er det dessuten mye tungtrafikk som jeg tror også sliter med husdyr i og ved vegen.