Dumperen forsvant ned i skråningen da vegskulderen ga etter

Politiets innledende undersøkelser etter trafikkulykken i Valdres, tyder på at vegskulderen ga etter for vekta på dumperen.