«Du tror det ikke før du får se det», maste reklamen da utenomjordiske X-Files i sin tid herjet på TV-skjermene. Slagordet er i dag faset ut av TV-kanalen etter at politi og hjelpeinstanser begynte å bygge opp læresetningen «Du ser det ikke før du tror det». Den handler om overgrep mot barn. Hvordan slike forbrytelser for de fleste er så umulige at en glipper på signaler og indikasjoner.

Hvor mange ganger har ettertiden vist at signaler fra barn, familie, venner, barnehager og skoler i slike saker ikke er blitt sett? Altfor mange ganger.

Derfor har det stor verdi når ofre forteller. Slik som i de helt ufattelige historiene som i disse dager fortelles i boka «Den mørke hemmeligheten i Tysfjord».

 VG har gjennom år brakt fortellinger fra flere titalls kvinner og menn som gjennom tiår ble utsatt for seksuelle overgrep i et ubegripelig omfang for et lite lokalmiljø.

Sett i ettertid er det åpenbart at noen burde ha skjønt, eller i det minste undersøkt nærmere.

Slikt skjer altså. Selv om man ønsker at det ikke var sant. Det er ingen som ønsker å tro at Michael Jackson forgrep seg mot smågutter. Han ble jo frikjent for det også, begge gangene han var tiltalt.

Vi kan åpenbart diskutere narrativ og tilsvarsrett i den ferske dokumentaren «Leaving Neverland» som nå også er sendt i en redigert versjon på NRK. Men essensen i det mennene der forteller om sin tid med popkongen, kunne like gjerne vært et modus fra politietterforskernes faglitteratur.

Smarte overgripere klarer å få barnet til å være tro mot deres hemmelighet. De yngste mangler referanserammer og er i liten grad i stand til å verge seg mot overgrep. For de litt eldre barna viser også lokale saker at overgripere bruker skam som et instrument for at de ikke skal fortelle.

Mer enn hver femte kvinne i Norge oppgir at de er utsatt for et seksuelt overgrep før 18-årsdagen, ifølge Bufdir. Tilsvarende tall for menn er nesten en av ti.

De lokale rettslistene gir ingen grunn til å tenke at dette bare skjer alle andre steder. Undersøkelsene viser også at mørketallene er store. Mange går rundt og bærer på tunge hemmeligheter. Vi har all grunn til å holde øynene åpne.