Den siste tiden har avisen OA vært krydret med informasjon av forholdsvis entydig art, rundt Vestre Toten ungdomsskole og miljøet der. Her vil jeg kritisere OA, for å være talerør for en liten del av stemmene, uten noen form for mangfold eller innhenting av andre synspunkter. Dette gjøres åpenbart for klikk og lesertall-hunger, og gir dessverre et veldig skjevt bilde av realiteten.

Som mor til elev på skolen føler jeg det nå er på høy tid å si ifra! Vel har det vært situasjoner og noen trinn har absolutt sine utfordringer. Det er tross alt samlet elever fra hele Vestre Toten kommune. Noen utfordringer vil nettopp det medføre. Her må jeg dog si, at rektor Hanne Marken har gjort, og gjør en strålende innsats for å finne løsninger, vise åpenhet rundt hvilke utfordringer skolen har og står i, samt hvilke tiltak som gjøres for å løse disse. Og der løgn, ondsinnethet og urett spres, må skolen slå hardt ned på dette for å forhindre for store skader og negativitet.

Raus – Reflektert – Relasjonell - Robust er skolens ordvalg, som skal gjenspeile læringen ved VTU. Noe jeg absolutt føler læringen reflekterer. Vi må ikke glemme at mange elever trives og gleder seg over skolehverdagen med venner og det sosiale. Elever som har fått sine første karakterer og som gleder seg over egen vekst og mestringsfølelse. For disse er de stadige negative oppslagene i lokalavisen en belastning.

Her må OA ta selvkritikk for å refse en hel lærerstab i sine kontinuerlige oppslag om dårlig miljø og pågående situasjoner på skolen. Husk at dette er noens arbeidsplass og levebrød. Det yrer ikke arbeidslyst når ens egen arbeidsplass får gjennomgå så til de grader i lokalavisen over tid. Avisen begynner å ligne mer et kulørt ukeblad enn en nyhetskanal og burde gjøre opp egen status på hvilken av disse de skal være fremover.

Utdanningsforbundet reklamerer i disse dager på Oslotrikken om at «bare lærere er lærere». Det er de som skal ha det faglige ansvaret for å lære våre barn det de trenger i henhold til regler og reformer, for å til slutt få den faglige bagasjen vi selv har fått, bare bedre og mer tilpasset dagens tid og ikke minst i en verden full av sosiale medier, som aldri sover. Skolen ruster barna til å bli faglig og sosialt robuste.

Den humørsyke ungdommen som i dag tidlig slengte igjen døren før han/hun gikk, som er full av hormoner og ungdoms mot. Det er den ungdommen disse lærerne tar imot på skolen, hver dag med blanke ark med læring og tålmodighet. Der vi foreldre kan riste oppgitt på hodet i det døren smelles igjen og vi selv reiser på jobb. Der tar lærerne over. Mange av våre barns lærere innehar en hel del andre roller, som rådgiver, sparringspartnere, en skulder å gråte på når kjærlighetssorgen gjør sitt inntog, psykolog, samtalepartner og alt der imellom. Husk på det neste gang før du kritiserer eller snakker nedsettende om noen av ditt barns lærere. Dette er de, som ved siden av venner, er sammen med barnet ditt flest timer gjennom disse tre årene på ungdomsskolen.

Jeg kan ikke annet enn å hedre intervjuet med FAU-leder Karl Erik Steinbakk i OA tidligere, og stiller meg 100 prosent bak hans ord. Det gjøres mye bra på VTU, men vi må ikke glemme at vi foreldre må ta vår del av jobben med egen ungdom. Respekt, høflighet og god oppførsel læres hjemme, av foreldre og voksne som selv respekterer andre og ikke snakker nedlatende.

Du er og blir ditt barns rollemodell. Lev litt mer etter det!