Jeg forventer ikke at andre betaler mer for et produkt med mindre utslipp. I klimapolitikken må det hele tiden lønne seg å ta de grønne valgene – det er Venstres politikk. For det er når de som ikke er opptatt av klima også tar de grønne valgene, fordi det er billigere og enklere, at klimakrisen løses.

Frps leder i Vestre Toten og førstekandidat Carl I. Hagen skriver at fordi Norge er et lite land skal vi ikke ta ansvar for egne utslipp. I Norge har vi har tjent oss søkkrike på å produsere olje. Vi har blitt rike på å bidra til den oppvarmingen og det ekstremværet vi ser i nyhetene hver dag. Da kan vi ikke tenke «skit verden, leve Norge» og fortsette som før. Vi har aldri sett raskere endring i klima som vi ser nå. Det er menneskeskapte klimaløsninger som må ha fokus framover.

Venstre har sørget for at utslippene går ned, og at de nå er under utslippsnivået i 1993. Vi har fått en rekordstor satsing på jernbane og midler til å investere i grønn industri. Dette gir trygge grønne arbeidsplasser, f.eks. innen biokull og grønn skipsfart. Men vi må kutte mer og raskere!

Det vi må gjøre er å satse mer på den nye grønne industrien, gjøre grønne valg billigere og samtidig gjøre det dyrere å forurense. Og flytte penger og ressurser fra oljeaktivitet og over i andre næringer. Venstre kjempet for å verne Lofoten og andre sårbare naturområder fra oljeboring. Og vant. Nå er tiden inne for å slutte lete etter olje i det hele tatt. Vi trenger kunnskapen og de flinke folka som finnes i oljebransjen i dag for å utvikle fornybar energi og grønn teknologi for framtida.

Valget i år blir et klimavalg. Venstre holder ikke på med symbolpolitikk, vi kutter utslipp.