Dryss av spillemidler: Nå blir det penger til turstier på Øverby og nye lys i Hovdebakken

DNT Gjøvik og omegn fikk 233.000 kroner til turstiene på Øverby gjennom ordningen med spillemidler. Flere andre lokale lag og foreninger ble også tilgodesett av fylkeskommunen under tildelingen.