Det var fungerende prost i Toten, Ole Jacob Nyhus, som fortalte om det nye tilbudet fra kirken. Det skjedde på et kurs for nye menighetsrådsmedlemmer på Honne mandag 2. desember. Drop-in-dåp har blitt prøvd med stort hell flere steder i Norge. Danmark har tatt etter, og i København stift har det vært en formidabel suksess med hele 500 drop-in-dåp på to år.

– Dette er et tilbud for alle fra 0 til 100 år, forteller Nyhus. Han mener det kan være mange ulike grunner til at folk vil bli døpt uten for mye oppmerksomhet. Det kan være voksne som aldri ble døpt som barn, men nå gjerne vil bli det. Noen kan ved dette føle at de slipper forventningen om et dyrt dåpsselskap. Ved drop-in-dåp i Gjøvik kirke 21. mars vil de som ønsker dåp få en samtale med Nyhus eller Biri-presten Hanne Skjesol forut for dåpen. De kan stille med faddere selv, eller så stiller kirken med det.

Kirkelig satsingsområde

På kurset for nye menighetsrådsmedlemmer framholdt stiftsdirektør Freddy Knutsen at dåp vil bli et kirkelig satsingsområde framover. I Hamar bispedømme døpes 86,3 prosent av barn med foreldre som er medlem av kirken. Nylig ble det slutt med praksisen om at kirkekontorene får melding fra sykehusene om at kirkemedlemmer har fått barn. Derfor sendes det ikke lenger ut brev med invitasjon til dåp. Kirken må finne nye måter å markedsføre sitt dåpstilbud.

Av andre satsingsområder framover pekte Knutsen på at kirken må jobbe for å få bedre nettsider og god synlighet i sosiale medier. Dessuten er det en stor utfordring å rekruttere kirkelige medarbeidere. Det er for eksempel nå 100 prestestillinger som står ubesatt i Norge.

Nye menighetsråd tar fatt

I Toten prosti er det 15 menighetsråd som nå tar fatt på en fireårsperiode. Det var snaut 100 av de nyvalgte menighetsrådsmedlemmene som deltok på kurset.