Etter en litt forsiktig start steg temperaturen og bud-viljen godt utover ettermiddagen, og da den nybakte Gjøvik-ordføreren og auksjonarius for anledningen, Torvild Sveen, også dro på med trekkspillmusikk, ble det stor applaus i salen.

Når auksjonen startet klokka ett var det smekkfullt i herredshuset, og mange måtte ta til takke med å stå langs veggen inne i hovedsalen der Seveen var den som svingte hammeren til budene som kom inn.

Både eksklusive antikviteter, kunst og interiør gikk under hammeren under auksjonen som gikk til inntekt for innsamlingen av midler til et nytt orgel i Biri kirke.

– Dette har vært en festdag for oss i orgelkomiteen. Det har vært veldig mye forberedelser, og rundt tjue frivillige ha stått på for å få til gjennomføringen. Det har vært flott å oppleve den gode mottakelsen som har vært når vi etterlyste auksjonsgjenstander, og givergleden har vært stor, sier Sveen.

Har samlet inn en halv million kroner

Budsjettet for nytt orgel er på fire millioner kroner, og målet er at dette skal være på plass innen kirkas 250-års jubileum i 2027. Orgelkomiteen har sitt mål for innsamling av midler på 1,5 millioner, og med helgas auksjon er nær en tredel av midlene nå i boks.

– Vi har jobbet med innsamlingen de siste to årene, og med dagens auksjon som ga rundt 70.000 i kassa, så er vi nå på rundt en halv million kroner, forteller Sveen.

Den nylig utnevnte Gjøvik-ordføreren har ikke bare dreis på auksjonarius-rollen, men viste også oppfinnsomhet når noen av dagens klenodier ikke ga den helt spontane budrunden som han håpet på.

For å få fart på budene for et av trekkspillene som sto på auksjonslista ga han like godt en liten demonstrasjon i lyden på instrumentet.

– Vel altså, jeg kan vel litt enhånds på trekkspill og på piano, forklarer Sveen beskjedent.

I tillegg til orgelkomiteens innsats hadde også menighetsrådet vært i sving og bød på en stort utvalg av kaker til kaffen for auksjonspublikumet.

– Det er blitt overlevert så rikelig med kaker i dag at kirkekaffen i morgen er mer enn fullt opp dekket, forteller Sveen etter auksjonslutt lørdag kveld.

Det som ikke ble solgt i løpet av auksjonsdagen vil bli donert til veldedige formål.

– Det som ikke ble solgt i dag går til veldedighet, men vi gir oss på langt nær enda. Vi planlegger nye arrangementer utover høsten med musikalske arrangement i kirka, og kommer til å holde flere auksjoner i framtida. Planen er en auksjon annethvert år fram til jubileet, sier Sveen.