Avgiftsøkninger rammer hardest folk med ordinære inntekter. AP/SP-regjeringen valgte å øke drivstoffavgiften i statsbudsjettet for 2022. Fremskrittspartiet stemte imot avgiftsøkningene og forslo heller at drivstoffavgiften skulle settes ned. Drivstoffprisene passerte raskt 20 kroner per liter og det har vært priser på over 27 kroner per liter. I Norge er det nok en gang slik at staten tjener seg rikere mens befolkningen bli fattigere. Den kraftige prisveksten gjør at befolkningen taper kjøpekraft, og mange sliter på grunn av priseksplosjonen på strøm og drivstoff.

Fremskrittspartiet mener at noe av statens ekstrainntekter skal benyttes til å sette avgiftene ned. Det er uholdbart med dagens høye bensin- og dieselpriser som rammer både folk og næringsliv. Fremskrittspartiet har derfor fremmet forslag i Stortinget om at hele drivstoffavgiften fjernes noe som vil gi en prisreduksjon på bensin på omtrent 8 kroner per liter og 7 kroner redusert pris på diesel. Dette vil samtidig bidra til å bremse prisveksten og faren for inflasjon som kan gi rentehevinger.

FrP forsøker å gjøre hverdagen litt enklere. I år har vi blitt nedstemt på fast makspris på 50 øre per kwt for strøm og å fjerne avgiftene på drivstoff. Dette ville gjort hverdagen enklere for folk flest.

Nå står vi i fare for et konkursras i transport og anleggsbransjen. Inkassobransjen derimot har dessverre en kraftig vekst. APs ordtak «nå er det vanlige folks tur» har fått en ny mening.