Gjøvik kommune ved Rambekk renseanlegg, varsler i OA 2. mai at det mest sannsynlig vil bli «lukt-ulemper» fra anlegget også i vår og sommer. Det er mange tanker som kommer opp når man leser dette; tenk hvor lenge kloakklukt fra renseanlegget har vært et problem, hvem var med på vedtaket om å legge dette renseanlegget ved stranda, som så mange andre overgrep i strandsonen (RV4, Nopo, parkeringsplasser og så videre). Hvor var kompetansen på slike anlegg før byggingen startet, når man etter så mange år fortsatt ikke har funnet en løsning på problemene?

Det er 19 år siden renseanlegget ble bygget – allerede da var det økt boligbygging i området, gikk det ikke en tanke gjennom hodet på noen av dem som var med i utarbeidelsen av reguleringsplaner for sørbyen, om at det kanskje var en dårlig ide å legge et kloakkrenseanlegg midt i et boligområde, at det kunne bli problematisk og slettes ikke luktfritt? Det er veldig vanskelig å forstå.

«Lukt-ulemper» er vel en beskjeden definisjon av problemet – enten det gjelder å få kontroll på ventilasjonslukt eller lukt fra slambehandlingsanlegget (som har vært et problem helt siden anlegget ble bygget!)

Jeg kan skrive under på luktproblem i hele sørbyen, ikke bare i nærliggende områder. Samtidig planlegges det mer boligbygging i nær tilknytning til renseanlegget, både på Vikenstranda, i tillegg der hvor Oppland Arbeiderblad ligger i dag, ved Bondelia både på nedsiden og oversiden av hovedveien. Det ligger millionvillaer langs hele stranda utover Sommerro/Bondelia og oppover Vindingstad og alle må leve med denne møkklukta – det er tragisk, og det virker som om kommunen fortsatt ikke har tatt dette innover seg, hvordan det ødelegger hageliv for mange tusen innbyggere.

Det er også vanskelig å forstå hvorfor arbeidet i anlegget ikke kan legges til senhøsten/senvinteren, da folk ikke sitter ute. Arbeidet legges isteden hvert år til den tida folk skal begynne å ta i bruk hager og uteplasser, når våren skal feires etter en lang vinter og folk lengter etter å stelle i hager og på terrasser, feire 17. mai, konfirmasjoner og St. Hans, endelig få ut grillen og nyte ettermiddagene – akkurat DA skal utskiftning og oppgradering av diverse utstyr på renseanlegget begynne!

Selvsagt burde strandområdene også sørover fra Rambekkvika gjøres tilgjengelig for strand- og badeliv, ikke beslaglegges av et kloakkrenseanlegg. Når kommunen/renseanlegget ikke har maktet å gjøre noe med problemene i løpet av 19 år, burde de ta konsekvensen av det og «flytte»/bygge nytt anlegg et annet sted, langt fra der folk bor. Nå ligger anlegget «vegg i vegg» med bolighusene og det ødelegger utegleden i sommerhalvåret for svært mange innbyggere, år etter år – og det eneste kommunen gjør er å beklage.  Jeg synes de som bor nærmest anlegget har vært veldig tålmodige, veldig lenge.

Gjøvik kommune må finne en annen plassering av renseanlegget, der de kan fortsette eksperimenteringen uten folk i nærheten.