Det har versert negativ omtale av befolkningsutviklingen i Snertingdal i de siste månedene. Det er riktig at folketallet har gått noe ned, men ikke så mye som det har blitt hevdet.

På Statistisk Sentralbyrås nettsider kan en finne folketallet kretsvis for hvert år. Snertingdal består av ti kretser. Kretsene – med tilhørende folketall i 2022 – er: Markeng 248, Skogheim 446, Nøss 169, Berg 210, Grøterud 133, Fredvang 112, Torstuen 160, Kjerringelv 121, Nykirke 167 og Brattåsen 76. Til sammen har Snertingdal en befolkning på 1842 personer i 2022. De siste ti åra har folketallet i bygda gått ned med 168 personer.

Les også

I 2048 kan bygda være tømt for folk: – Jeg tror Snertingdal blir hørt minimalt

Dette betyr at Snertingdal ikke er en liten bygd målt i folketall. Hele seks kommuner i Innlandet har lavere folketall enn bygda Snertingdal. Disse er Rendalen 1722 innbyggere, Vang 1587, Tolga 1551, Folldal 1530, Etnedal 1256 og Engerdal 1253.

Når jeg synes det er interessant å påpeke dette, er det fordi det i Gjøvik kommune pågår en budsjettprosess for 2023 der det foreslås store reduksjoner i tjenestetilbudet spesielt innen helse og omsorg i Snertingdal. Det foreslås reduksjon av 10 plasser (til 24) ved Snertingdal sykehjem og å avvikle dagtilbud ved Snertingdal omsorgssenter. Det foreslås dessuten å avslutte leieavtale og drift i Snertingdal Helsesenter. Dette er drastiske tiltak som vil ramme Snertingdal hardt.

Dette er betenkelig når en sammenligner med de nevnte kommunene, som selv om de er selvstendige kommuner alle har mindre folketall enn den delen av Gjøvik kommune som utgjør Snertingdal. Alle disse kommunene har helsesentre, sykehjemsplasser og så videre som i antall er på høyde med, eller større enn det Gjøvik kommune i følge budsjettforslaget akter å tilgodese Snertingdal med. Etnedal kommune som har et folketall på bare to tredjedeler av Snertingdals innbyggertall, har et sykehjem med 22 plasser, et dagsenter for hjemmeboende personer med demens og et legesenter med tre leger. Vang kommune – med cirka 300 færre personer enn i Snertingdal – har legekontor (tre leger), sykehjem og to bemanna bofellesskap.

Snertingdal er ei utkantbygd i (by)kommunen Gjøvik og merker dette på forskjellig vis. Men en må kunne forvente at Gjøvik kommune kan tilby Snertingdals befolkning en helse- og omsorgstjeneste som er fullt på høyde med det utkantkommuner av mindre størrelse enn Snertingdal ser seg i stand til å tilby sine innbyggere.