DPS Gjøvik skal ansette nye sykepleiere og musikkterapeut – her er søkerlistene

Sykehuset Innlandet HF har ledig to sykepleierstillinger og en stilling som musikkterapeut ved Distriktspsykiatrisk senter (DPS) Gjøvik.