DPS Gjøvik har ledige fagstillinger i Gjøvik og på Hadeland - her er søkerlistene

Sykehuset Innlandet HF, Divisjon psykisk helsevern, skal rekruttere poliklinisk behandler til poliklinikken i Gjøvik og psykologspesialt til poliklinikken på Hadeland.