Gå til sidens hovedinnhold

Døra er åpen

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det største skillet i Norge i dag, går mellom de som er i jobb, og de som ikke er det. Nøkkelen til arbeidslivet er kunnskap.

For bare noen år siden, var det ingen stor krise å ikke ha fullført videregående opplæring. Det var alltids en jobb å få, bare man var arbeidsfør og villig. Slik er det ikke lenger. Stadig flere arbeidsplasser krever formalisert kompetanse. Det blir stadig færre muligheter for ufaglærte.

Det største skillet i Norge i dag, går mellom de som er i jobb, og de som har falt utenfor arbeidslivet. Utdanningsnivå og utenforskap henger tett sammen. I Innlandet har vi ett av de laveste utdanningsnivåene i landet, og hele13% av befolkningen mellom 18 og 65 år er uføretrygdet. Det skjer samtidig som arbeidsgivere sliter med å få tak i kvalifisert arbeidskraft.

Det er et sløseri med menneskelige ressurser vi ikke kan leve med. Det å kvalifisere seg for nye oppgaver og muligheter er bra for den enkelte, det er bra for samfunnet, og det er bra for bedriftene våre.

Derfor betyr det noe at fylkestinget vedtok en massiv satsing på voksnes læring i Innlandet. Gjennom dette vedtaket har vi sørget for gode læringsarenaer for alle i Innlandet. Det må sees i sammenheng med regjeringens satsing på livslang læring og den nylig lanserte fullføringsreformen.

I dag er det slik at alle har rett til videregående opplæring, men ikke rett til opplæring fram til fullføring og bestått. Nå blir denne begrensingen fjernet. Fullføringsreformen innebærer at alle har rett til å fullføre en utdanning de har startet på.

Mangelen på fagarbeider er stor. I dag er det slik at ingen har rett til å ta mer enn ett fagbrev, og de som har fullført videregående skole med studiekompetanse har ikke hatt rett til å begynne i fag- og yrkesopplæring for å ta et fagbrev. Med fullføringsreformen fjernes disse begrensningene.

Det er bra. For noen tiår siden kunne man ta et fagbrev i 20-årene, og regne med å jobbe i det yrket hele livet. Slik er det ikke lenger. Mange må regne med å både omskolere og rekvalifisere seg mange ganger gjennom livet, rett og slett fordi utviklingen går så fort at kunnskap blir utdatert. Hele yrker forsvinner.

Nå blir videregående opplæring tilgjengelig for alle, gjennom hele livet.

Døra er åpen. Velkommen inn!

Kommentarer til denne saken