40-åringen fra Hadeland tilsto alt da han sto tiltalt i Gjøvik tingrett i midten av juni for å ha kjørt bil i tettbygd strøk mens han var påvirket av narkotika.

Ifølge rettsboken ble han tatt på fersk gjerning mens han kjørte i Oslo, og det er beskrevet at han holdt høy fart og var nær ved å kollidere.

Blodprøver tatt av ham i etterkant av råkjøringen viste at hadde 0,0578 mikromol THC pr liter blod, nesten det dobbelte av grensen på 0,03 som tilsvarer alkoholpromille på 1,2.

Han tilsto at han hadde kjørt i rus, men nektet i rette for at han hadde kjørt for fort og at det var snakk om nestenulykke. Retten fant imidlertid at dette ikke var av stor betydning, all den tid skadepotensialet var «svært høyt».

Retten skriver at graden av ruspåvirkning «synes å ligge godt i overkant av 1,2 i promille», og kom til at en passende straff ville være 21 dager ubetinget fengsel for kjøringen.

Han ble også idømt en bot på 53.190 kroner, subsidiært fengsel i 15 dager, og mister lappen i to år til tross for at han mente det ville påvirke arbeidssituasjonen hans negativt.