Stadig pengemangel og nedbemanning i domstolene

Artikkelen er over 2 år gammel

– Vi kan fort bli en flaskehals i straffesakskjeden, advarer førstelagmann Sverre Nyhus i Eidsivating lagmannsrett.