Øivind Skogli" /> Øivind Skogli" /> Gå til sidens hovedinnhold

Solgte marihuana

Artikkelen er over 13 år gammel

Toten tingrett dømte den unge Gjøvik-mannen til samfunnsstraff i 75 timer. Fortjenesten på salget av marihuana, 1800 kroner, inndras til fordel for statskassa.

Det var i vår gjøvikenseren solgte marihuana til en mann. Siktede avga en uforbeholden tilståelse i retten. Han ble dømt i samsvar med siktelsen: formidling av 159 gram marihuana.

Tre bøter

Påtalemyndigheten foreslo at straffen skulle settes til 75 timers samfunnsstraff. Retten påpekte at den her sto overfor en ung mann, som over tid har hatt befatning med narkotika. Tidligere har han fått tre bøter for overtredelse av narkotikalovgivningen. Siden siktede nå fikk sin første dom, kom retten fram til at allmennpreventive hensyn ikke hindrer en reaksjon i form av samfunnsstraff – selv om han har bidratt til å spre narkotika og at han tjente penger på det.

Brutt med miljøet

Mannen forklarte i retten at han har brutt med miljøet, og ikke hatt befatning med stoff siden forholdet siktelsen gjelder. Samfunnsstraffen skal gjennomføres i løpet av 120 dager. Subsidiær fengselsstraff er 60 dager.