Gå til sidens hovedinnhold

Samfunnsstraff for narkomisbruk

Artikkelen er over 13 år gammel

Toten tingrett dømte mannen i 20-årene fra Gjøvik til samfunnsstraff i 90 dager for kjøp og bruk av narkotika.

Siktede, som avga en uforbeholden tilståelse, ble dømt i samsvar med siktelsen.

Påtalemyndigheten la ned påstand om fengsel i 60 dager – som en fellesstraff med den betingede del av straffen i Toten tingretts dom av 12. januar 2007. Da ble siktede dømt til betinget fengsel i 36 dager med tillegg av en bot på 6000 kroner for et tyveri og for oppbevaring av hasj.

I denne saken ba siktedes forsvarer om at det reageres med samfunnstraff. Selv om det her dreier seg om blant annet amfetamin, kom retten til at en slik straff er forsvarlig og ikke i konflikt med allmennpreventive hensyn. Etter en samlet vurdering kom retten til 90 timer samfunnsstraff med en gjennomføringstid på 120 dager. Den subsidiære fengselsstraffen ble satt til 60 dager.