Gå til sidens hovedinnhold

Meningsløs bot

Artikkelen er over 13 år gammel

Retten mente det var meningsløst å gi bot til en iraker uten arbeidstillatelse, men gjorde det likevel av allmennpreventive hensyn.

Retten ser klart det meningsløse i å bøtelegge en person som ikke har mulighet til å skaffe seg lovlig inntekt i Norge. De allmennpreventive hensyn veier imidlertid tungt ved utmåling av straff i denne type saker, og retten mener det er vanskelig å fravike praksis, skriver Toten tingrett i sin dom avsagt 9. oktober.

Irakeren kom til Norge i 2004, og fikk midlertidig arbeidstillatelse i februar 2005. I mars samme år fikk han avslag på asylsøknaden, og dette vedtaket i UDI ble så stadfestet av UNE i oktober 2005. I vedtaket framgår det at det ikke er grunnlag for å innvilge arbeids- og oppholdstillatelse.

Siktede forklarte at han allerede i mars 2005 begynte å jobbe ved et utested i Gjøvik. Han mottok skattekort og betalte skatt. Ved flere anledninger i perioden 2006-07 var han i kontakt med politiets utlendingsenhet som forklarte at han ikke hadde anledning til å arbeide i Norge. Dette forsto han ikke, da han jo hadde skattekort og betalte sin skatt. 11. januar 2007 var utlendingsenheten og skattemyndighetene på kontroll ved flere spisesteder i Gjøvik. Da traff de siktede alene i lokalet hvor han bekreftet at han var alene på jobb og hadde ansvaret for stedet.

Retten er enig med tiltalte i at det kan være vanskelig å forstå hvordan man kan få utstedt skattekort fra likningsmyndighetene når man ikke har arbeidstillatelse, men mener siktede må ha forstått at han ikke kunne jobbe i Norge. Så selv om retten selv mener det er meningsløst å bøtelegge en som ikke kan skaffe seg lovlig inntekt, ble siktede dømt til å betale en bot på 3000 kroner, subsidiært seks dagers fengsel.