Øivind Skogli" /> Øivind Skogli" /> Gå til sidens hovedinnhold

Kjørte drosje og hevet uførepensjon

Artikkelen er over 13 år gammel

Toten tingrett har dømt en mann i 40-årene til en ubetinget fengselsstraff.

Dommen er det samme som påtalemyndighetens påstand.

150.763 kroner

I tidsrommet 1. mai 2004 til 30. september 2005 forledet mannen fra Østre Toten ansatte i Trygdeetaten til urettmessig å anvise og utbetale til sammen 150.763 kroner i uførepensjon. Han fortiet at han var i arbeid som drosjesjåfør, og at inntekten oversteg grunnbeløpet i folketrygden.

Uforbeholden tilståelse

Siktede avga en uforbeholden tilståelse. Retten fant det bevist at siktede har forholdt seg som beskrevet i siktelsen. Etter sikker rettspraksis skal det reageres med ubetinget fengsel ved forsettlig trygdebedrageri ut over 60.000 kroner – med mindre det foreligger helt spesielle forhold. I denne saken kunne ikke retten se at det foreligger forhold av betydning som skulle tilsi avvik fra dette utgangspunktet.

Ingen mildere reaksjon

Det bemerkes for øvrig at forholdene siktelsen gjelder, skjedde for cirka to år eller mer. Men i saker av denne karakter fant ikke retten at det tilsier en mildere reaksjon.

Foruten 45 dager i fengsel, er mannen dømt til å betale NAV Oppland 103.510 kroner.