Øivind Skogli" /> Øivind Skogli" /> Gå til sidens hovedinnhold

Førte ikke regnskap

Artikkelen er over 13 år gammel

Toten tingrett dømte mannen til samfunnsstraff i 75 timer. Han må betale en bot på 30.000 kroner.

Mannen i 60-årene fra Vestre Toten har eget firma. Han samtykket i at saken ble avgjort ved tilståelsesdom.

Dommen er i tråd med påstanden til påtalemyndigheten, men retten var i tvil om det var rom for en reaksjon i form av samfunnsstraff – eller om siktede burde blitt dømt til ubetinget fengsel. Tidligere har han unnlatt regnskapsføring, og fått tilleggsavgift og tilleggsskatt. Denne gangen dreide det seg om unnlatt regnskapsføring og unnlatt innlevering av oppgaver over en lang periode, mer enn tre år.

Etter omstendighetene fant retten å kunne reagere med samfunnsstraff, og en bot slik politiet foreslo. Siktede har ingen ansatte, det er tatt initiativ til og gjennomført etterføring av regnskapene og siktede ga uforbeholden tilståelse både for politiet og for retten.