(Hadeland)

Fartsgrensa på vegen mot Gardermoen er 80 kilometer i timen, og kjøring i 130–136 km/t i 80-sona innebærer som regel samfunnsstraff. Unggutten fra Brandbu ble dømt til 30 timers samfunnsstraff, i tillegg til at han må være uten førerkort i åtte måneder. Kjøring i 130–140 kilometer i timen i 80-sone medfører førerkortbeslag fra åtte til tretten måneder. Dommen er i tråd med påtalemyndighetens påstand.

– Det dreier seg om en alvorlig fartsovertredelse, uten særskilte formildende omstendigheter. Allmennpreventive hensyn veier tungt ved grove fartsovertredelser, særlig overfor unge sjåfører. Førere like over 18 år kan ikke påregne mildere behandling på grunn av alderen. Samfunnsstraff og tap av førerrett er imidlertid en så omfattende reaksjon at det ikke bør fastsettes bot i tillegg, står det i dommen fra Gjøvik tingrett.