Dom: Kvinnen som saksøkte Gjøvik kommune for millionbeløp fikk anken forkastet

Eidsivating lagmannsrett forkastet anken til en kvinne som saksøkte Gjøvik kommune for et millionbeløp. Lagmannsretten fant at kommunen og dens ansatte hadde opptrådt korrekt mot kvinnen.