Enkelte mener at når de besøker Dokka helsehus i Nordre Land, for å få hjelp, så er det gratis. Det er ikke tilfelle! Det er en plikt alle har for å betale de tjenester som ytes på dette helsehuset på Dokka. Man må være glad for at det finnes et helsehus med slike gode hjelpere!