Flere avvik hos Dokka Fasteners

Etter en inspeksjonsrunde hos Dokka Fasteners AS ble det påvist fem avvik ifølge inspeksjonsrapporten.